Konstsim

Konstsim

10th oktober 2019 Av av marcus

Synkroniserad simning eller konstsim har funnits sedan 1800-talet. De första tävlingarna arrangerades i Berlin år 1891 och året därpå hölls en tävling i London. I de första tävlingarna var det endast män som deltog men det tog inte lång tid innan man upptäckte att kvinnor var lika bra, om inte bättre, som konstsimmare. Efter man insett detta började kvinnorna ta över sporten och idag är de flesta konstsimmare kvinnor, men det finns ändå ett antal män som håller på med konstsim. Trots att konstsim har en väldigt lång historia blev det inte en gren i OS förrän på 1980-talet. I dagens tävlingar kan man tävla som solo, duo, trio eller i ännu större lag.

Tävlingar i konstsim brukar vara uppdelad i två moment: figursimning och musiksimning.

Figursimning innebär att simmarna måste utföra ett bestämt program med rörelser/figurer med så stor precision som möjligt. Domarna ger sedan poäng beroende på hur bra de har utfört de olika figurerna. Poängen är allt från 0,0 upp till 10,0. Nollan ges endast när simmaren utfört en figur på helt fel sätt. Musiksimning innehåller också ett antal rörelser som simmarna måste utföra. Men inom detta moment spelar även artistiskt uttryck och koreografi in.